empresa Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Logotipo
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Oferta:

Nome: Spółka w lkwidacji - pomożemy
Endereço: Warlubie 86-160, ul. Nowa Kolonia 11
Funcionários: Jakub Gardocki, Mieczysław Dąbek, Maciej Chmiel, Jerzy Bienias, Dominik Bagiński, Lesław Halicki,


Data adicionada: 11-04-2020