empresa Rachunkowość dla firm poprowadzimy

Rachunkowość dla firm poprowadzimy

Logotipo
wzory dokumentów: wzór uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska, zależność uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji albo używania z urządzeń, z jakich emitowany harmider może negatywnie oddziaływać na środowisko, - zależność regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, zależność uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oferta:

Nome: Rachunkowość dla firm poprowadzimy
Endereço: Wielogęra k/ Radomia 26-660, ul. Jana Kasprowicza 44
Funcionários: Stanisław Duchnowski, Leonard Dzielski, Leszek Iwański, Lesław Chmiel, Edmund Kalkstein, Joachim Górzyński,


Data adicionada: 01-04-2020