empresa Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix

Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix

Logotipo
Strona internetowa został ustalony szczególnie z myślą o podmiotach zobowiązanych do jej stosowania – Policji, Straży Granicznej, prokuratur i sądów, a także prawników, inspektorów danych osobowych, specjalistów ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa, osób zajmujących się aktywnością marketingową, udostępnianiem informacji publicznej oraz odpowiedzialnych za zapewnianie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego a również prawników-praktyków: radców prawnych, adwokatów, notariuszy. Blog internetowy omawia prawa osób, jakich dane osobowe są przetwarzane, środki ochrony prawnej przysługujące tym osobom, sposób prowadzenia nadzoru powyżej ochroną danych osobowych, z wyłączeniem danych osobowych przetwarzanych poprzez prokuraturę i sądy, zadania organu nadzorczego dodatkowo formy i sposób ich wykonania, obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego również inspektora ochrony danych i tryb jego wyznaczania, sposób zabezpieczenia danych osobowych; zwyczaj współpracy z organami nadzorczymi w innych państwach Unii Europejskiej, odpowiedzialność karną za wykroczenie kodeksów ustawy.

Oferta:

Nome: Ochronimy twoje dane osobowe ROD-ix
Endereço: Baniocha k. Góry Kalwarii 05-532, ul. Skromna 47
Funcionários: Szczepan Czachor, Lucjan Bagiński, Tomasz Dębiński,


Data adicionada: 09-04-2020