empresa Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości

Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości

Logotipo
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest szczególnie dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych także na rzecz notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych także studentów, a także na rzecz osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego także niektórych innych ustaw. Nowelizacja wskutek na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jakie mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w sprawie przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się wyjątkowo do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym szczególnie nadzwyczaj istotnych przemian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a podobnie licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Oferta:

Nome: Kodeks sp. z o.o. sprzedamy nowości
Endereço: Wolin 72-500, ul. Pocztowa 4
Funcionários: Michał Wrona, Kazimierz Grochowiak, Mikołaj Robak, Hubert Dobiecki,


Data adicionada: 22-03-2020