empresa Dla oświaty - SIO wdrożymy

Dla oświaty - SIO wdrożymy

Logotipo
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest zakres danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym zgrupowanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół oraz organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe również Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W książce omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów dla dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych dodatkowo szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych rocznie szkolny dodatkowo lata kolejne (w tym wskazówki dla dyrektora dodatkowo reguły aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, przedłużenie stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Oferta:

Nome: Dla oświaty - SIO wdrożymy
Endereço: Bialopole 22-135, ul. Powstańców Wielkopolskich 27
Funcionários: Krzysztof Jakimowicz, Tomasz Jagodziński, Artur Breza, Janusz Jagodziński, Benedykt Kaczorowska, Rafał Gardocki, Rafał Dobiecki,


Data adicionada: 07-04-2020