empresa Biuro MOPS w Warszawie

Biuro MOPS w Warszawie

Logotipo
Realizowanie wypłat 500+. Warto przypomnieć, że do 30.06.2019 r. świadczenie wychowawcze było przyznawane na drugie i kolejne dziecko lub na pierwsze bądź jedyne – po spełnieniu miara dochodowego. W nowelizacji przedmiotowej ustawy zadecydowano o rozszerzeniu od 1.07.2019 r. programu „Rodzina 500 plus” na pierwsze albo jedyne dziecko do 18. roku egzystowania – bez wyznacznik dochodowego. Ponadto prawo do świadczenia z tego programu będą miały również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Oferta:

Nome: Biuro MOPS w Warszawie
Endereço: Wilga 08-470, ul. Przy Strudze 69
Funcionários: Mariusz Dancewicz, Benedykt Robak, Bohdan Dancewicz, Radosław Minion, Jakub Górka, Daniel Butkiewicz, Bogusław Grabiński, Augustyn Jabłkowski,


Data adicionada: 04-06-2020