empresa Adwokat karny poprowadzi sprawę

Adwokat karny poprowadzi sprawę

Logotipo
Kodeks postępowania karnego. Strona przedstawia w sposób rozumowy niniejszy dorobek doktryny i judykatury. Ponadto zważa aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zadań dotyczących: kodeksów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników również przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w kwestiach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Oferta:

Nome: Adwokat karny poprowadzi sprawę
Endereço: Wojcieszków 21-411, ul. Plac im. Papieża Jana Pawła II 8
Funcionários: Leon Czachowski, Bogumił Biernacki, Konrad Burzyński, Remigiusz Adamiuk, Waldemar Hernik,


Data adicionada: 03-04-2020